Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Περιγραφη

ψυχοθεραπεία ενηλίκων

Η ψυχοθεραπεία ενηλίκων είναι μια δυναμική διαδικασία μέσω της οποίας το άτομο με τη δημιουργία μας σταθερής επαφής και σχέσης με τον ψυχοθεραπευτή βιώνει και κατανοεί καλύτερα τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές του.

Μέσα σε ένα τέτοιο θεραπευτικό πλαίσιο, ο θεραπευόμενος έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητάς του, να εντοπίσει δυσκολίες του παρελθόντος, δυσλειτουργίες στις σχέσεις με τους σημαντικούς άλλους και να κατανοήσει τα βαθύτερα αίτια όσων τον απασχολούν.

Οι στοχοι

Η θεραπευτική διαδικασία των ενηλίκων έχει σαν στόχο:

τα μεσα

Τα θεραπευτικά μέσα που συχνά χρησιμοποιούνται
σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα προσωπικής ανάπτυξης
του ενηλίκου είναι τα εξής:

Συζήτηση

Θεραπευτική συμμαχία θεραπευτή-θεραπευόμενου

Συμβολική έκφραση (ιστορίες, μύθοι, παιχνίδια, σύμβολα)

Φαντασία

Δημιουργικότητα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια και η συχνότητα των συνεδριών

Η ψυχοθεραπεία ενηλίκων λαμβάνει χώρα σε σταθερή μέρα και ώρα, με καθορισμένη αμοιβή, με συχνότητα συνήθως 1 φορά την εβδομάδα. Η διάρκεια της ψυχοθεραπείας εξαρτάται από το αίτημα, την προσωπικότητα του θεραπευόμενου και τη μέθοδο που ακολουθείται.

Στις πρώτες συνεδρίες καθορίζεται το θεραπευτικό συμβόλαιο από κοινού, δηλαδή θεραπευτής και θεραπευόμενος δεσμεύονται στην διαδικασία, συμφωνούν για τη συχνότητα των συναντήσεων και διερευνούν τα θέματα που απασχολούν τον θεραπευόμενο. 
Στις επόμενες συνεδρίες αρχίζει να χτίζεται το ασφαλές πλαίσιο και η σχέση εμπιστοσύνης με τον θεραπευτή που βασίζεται στον σεβασμό, στην ειλικρίνεια και στην συνέπεια.
Στη συνέχεια, ο θεραπευόμενος μπορεί να εκφράσει, να κατανοήσει, να επεξεργαστεί τις εμπειρίες και τα συναισθήματά του και να επιλύσει τις δυσκολίες που παρεμβάλλονται και επηρεάζουν την καθημερινότητά του.
Η θεραπεία ολοκληρώνεται όταν υπάρχει σημαντική προσωπική εξέλιξη και το άτομο νιώθει πιο ελεύθερο και λειτουργικό.