Ψυχολογική Αξιολόγηση & Υποστήριξη

Περιγραφη

Ψυχολογική αξιολόγηση και υποστήριξη παιδιού και εφήβου

Η διαδικασία της ψυχολογικής αξιολόγησης συμπεριλαμβάνει την διερεύνηση των συναισθηματικών αναγκών του παιδιού/εφήβου, σε συνεργασία με την οικογένειά του.

Αρχικά, πραγματοποιείται μία συνάντηση ενημερωτικής φύσεως με τους γονείς, όπου μέσα από συζήτηση συλλέγονται πληροφορίες που αφορούν στο αναπτυξιακό και ψυχοκοινωνικό προφίλ του παιδιού/εφήβου.

Στη συνέχεια, ακολουθεί μία συνάντηση γνωριμίας με το παιδί/έφηβο, ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης μέσα στο οποίο θα εκφράσει πιθανούς προβληματισμούς, συναισθήματα, σκέψεις, εμπειρίες και συμπεριφορές.

Σαν αποτέλεσμα, θα δημιουργηθεί ένα ψυχολογικό προφίλ που θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του παιδιού/εφήβου. Με άλλα λόγια, θα προκύψουν σημαντικές πληροφορίες για το εσωτερικό δυναμικό του παιδιού/εφήβου, τον τρόπο που σχετίζεται με τον εαυτό του και τους σημαντικούς άλλους, την ικανότητα του να εξωτερικεύσει τα συναισθήματά του, να αναγνωρίσει τις ανάγκες του και να ανακαλύψει τον εαυτό και τις δυνατότητές του.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη συζήτηση, το συμβολικό και δημιουργικό παιχνίδι, την χρήση εξειδικευμένων ψυχομετρικών και προβολικών εργαλείων, όπως είναι το WISCV για την ανίχνευση της γνωστικής και νοητικής λειτουργίας του παιδιού/εφήβου, το C.A.T., το παιδικό ιχνογράφημα, το House Tree Person Drawing Test για την αναγνώριση πτυχών της προσωπικότητας του παιδιού/εφήβου που χρήζουν υποστήριξης.

 

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της ψυχολογικής αξιολόγησης, όπου κρίνεται αναγκαίο, προτείνεται στους γονείς ένα θεραπευτικό πρόγραμμα που θα στοχεύσει πάνω στις ανάγκες του παιδιού/έφηβου την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

ο στοχοσ

Η θεραπευτική διαδικασία του παιδιού/έφηβου έχει σαν στόχο:

τα μεσα

Τα θεραπευτικά μέσα που συχνά χρησιμοποιούνται
σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα προσωπικής ανάπτυξης
του παιδιού/εφήβου είναι τα εξής:

συμβολικό παιχνίδι

κουκλοθέατρο/παιχνίδι ρόλων

παραμύθια

αφήγηση ιστοριών

δημιουργική γραφή

ζωγραφική

μουσική

πηλός/άμμος

ποιουσ αφορα

Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν παιδιά και έφηβους που παρουσιάζουν: