Συμβουλευτική Στήριξη Γονέων

Περιγραφη

Συμβουλευτική Στήριξη Γονέων

Η οικογένεια αποτελεί την πρώτη κοινωνική ομάδα του ανθρώπου, μέσα στην οποία τα μέλη της αλληλεπιδρούν και αναλαμβάνουν ρόλους. Αποτελεί το πρώτο σχολείο της ζωής. Μέσα σε αυτό ο άνθρωπος μαθαίνει:

Μέσα στο πέρασμα των χρόνων οι ρόλοι των μελών μιας οικογένειας αλλάζουν μορφή και προσαρμόζονται στις καινούριες συνθήκες. Κάθε αλλαγή που συμβαίνει σε ένα μέλος της οικογένειας επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα και τα υπόλοιπα μέλη αντίστοιχα. Για να μπορέσουν οι γονείς να ανταποκριθούν πιο αποτελεσματικά στο γονεϊκό τους ρόλο και στις απαιτήσεις και προκλήσεις της καθημερινότητάς τους δημιουργήθηκε η υπηρεσία της συμβουλευτικής που απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, καθώς και σε μελλοντικούς γονείς.

ο στοχοσ

Η Συμβουλευτική Γονέων στοχεύει: