Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Περιγραφη

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός έχει ως στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να επιλέξουν την κατεύθυνση σπουδών που θα ακολουθήσουν και να διευκολύνει την επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Είναι σημαντικό οι σημερινοί έφηβοι να αναγνωρίζουν τα δυνατά και αδύναμα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, τα ενδιαφέροντα, τα πιθανά ταλέντα ή τις κλίσεις, τις αξίες και τα πιστεύω τους. Κατέχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα εαυτού θα μπορέσουν να θέσουν στόχους και να πάρουν αποφάσεις σχετικά με το τι πιστεύουν ότι τους ταιριάζει καλύτερα, όσον αφορά στα χαρακτηριστικά των επαγγελμάτων και στην αγορά εργασίας.

Το Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού απευθύνεται στους μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου και πραγματοποιείται σε συνεργασία με την εταιρεία ISON PSYCHOMETRICA. Αποτελεί ένα έγκυρο, βοηθητικό ψυχομετρικό εργαλείο, σταθμισμένο στον ελληνικό πληθυσμό. 

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Το Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού περιλαμβάνει:

ΧΡΟΝΟΣ

Το Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού ολοκληρώνεται σε 3 συναντήσεις.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία δίνεται στον μαθητή μια αναλυτική έκθεση με το ψυχολογικό προφίλ, την κατεύθυνση σπουδών και τους επαγγελματικούς χώρους που του ταιριάζουν περισσότερο, με βάση τον συνδυασμό όλων των δεδομένων.

Ακολουθεί συζήτηση ερμηνεία και πληροφόρηση από τον σύμβουλο-ψυχολόγο, στην οποία παρευρίσκονται και οι γονείς.